Tri miliona kompanija vodi biznis uz pomoć Google aplikacija

Tri miliona kompanija vodi biznis uz pomoć Google aplikacija

Prema posljednjim podacima profesionalne usluge kompanije Gugl sada koristi gotovo 3 miliona biznisa što predstavlja gotovo milion više od broja zabilježenog 2015. godine

Preduzetnici i vlasnici malih i srednjih kompanija vole Gugl alate, kada je u pitanju vođenje njihovog biznisa, kao što su G Suite ili Google Apps for Work, i to najviše zbog jednostavnosti i opšte upoznatosti sa alatima kao što su Gmail, Calendar, Google Drive.

CEO Gugla, Suindar Pičai smatra da ovaj paket profesionalnih usluga svoju popularnost među većim kompanijama duguje Sundar upravo sigurnosti platforme koju Gugl pruža svojim korisnicima, ali tom spisku može se pridodati i fokusiranost kompanije na osiguravanje što većeg broja partnerstava sa third-party service provajderima.

Gugl ulaže sve veće napore u osvajanje profesionalnog dijela tržišta, predstavljajući nove alate i servise za još veći broj kompanija bilo da je u pitanju G Suite paket ili Guglova profesionalna cloud platforma koja je predstavljena prošlog septembra pod imenom Google Cloud.

Preporučujemo vam i sljedeće: