Cijena nafte upola niža nego prije nekoliko godina

  • In Berza
  • 26. October 2017.
  • 43 Views
Cijena nafte upola niža nego prije nekoliko godina

Cijena nafte na svetskom tržištu je posljednje dvije godine oscilirala, a prosječna cijena barela brenta bila je između 45 i 54 dolara

Naime, 2015. godine prosječna cijena barela nafte bila je oko 54 dolara, što je veoma slično prosječnoj cijeni u ovoj godini, jer za je deset mjeseci, u prosjeku, cijena blizu 53 dolara. U godini između prosječne cijene nafte bila je niža jer je 2016. godine zabilježen prosjek od oko 45 dolara.

Koliko će nafta koštati naredne godine ne može se pouzdano reći, ali stručnjaciu procjenjuju da bi cijena barela mogla dostići iznos od oko 60 dolara, ali ima i onih koji ukazuju da bi se moglo desiti da se spusti i oko 45 dolara.

Razlika u stavovima potiče od ugla gledanja – oni koji kažu da bi cijena mogla biti oko 60 dolara ističu da bi se to moglo da se desi ukoliko bude rasla potrošnja i bude poštovan dogovor zemalja OPEK-a u o smanjenju proizvodnje. Do nižih cijene nafte moglo bi doći ako bude povećana proizvdonja iz uljnih škriljca u SAD.

Dakle odgovor na to koliko će na berzama vrijedjeti crno zlato sljedeće godine još se ne zna, ali je izvjesno da se cijena nafte neće vratiti na nivo od prije nekoliko godina kada cijena sirove nafte bila oko 110 dolara, koliko je koštala 2013. godine, kao ni prosječne cijene koje su bile dostignute nekoliko godina ranije. Po svemu sudeći daleko je i prosjek cijena sirove nafte od oko 80 dolara za barel iz 2008. godine.

I u posljednje tri godine cijena barela brenta značajno je oscilirala pa je ood najviše do najniže cijene razlika čak 40 dolara. Naime, početkom 2015. godine ova količna približila se iznosu od 70 dolara jer je barel vrijedio oko 68 dolara, a to je i najviša cijena od tada do sada. Ipak, već početkom 2016. godine zabilježena je i najniža cijena u pritekle tri godine jer je barel bio ispod 30 dolara, tačnije oko 28 dolara. Posle toga cijena nafte počela je da se oporavlja.

I ove godine bilo je oscilacija u cijeni nafte, ali su sadašnje cijene i one s početka godine veoma slične oko 57 dolara. Ove godine je za barel brenta najmanje novca trebalo polovnom godine, jer je ta količina vrijedjela oko 45 dolara.

Preporučujemo vam i sljedeće: