5 stvari koje treba pratiti u radu konkurencije

MANAGER

Bez obzira na industriju u okviru koje poslujemo, praćenje rada konkurencije predstavlja kontinuiran proces kada je planiranje komunikacije u pitanju.

Taj proces nam prije svega omogućava da bolje sagledamo poziciju svog brenda i svog biznisa u odnosu na ostale igrače na tržištu – kako se kotiramo u okruženju, da li na pravi način pristupamo klijentima, koliko uspješno sprovodimo kampanje…

Marketinške aktivnosti koje kompanije sprovode kroz offline kanale se mnogo teže prate. Za razliku od njih, praćenje digitalnih aktivnosti konkurencije se, na sreću, može automatizovati i ubrzati uz pomoć različitih softvera ili uslužnih servis agencija.

Kompanije se često odlučuju za korišćenje usluga pomenutih agencija i alata jer umnogome skraćuju vrijeme koje zaposleni provode prateći konkurenciju, što, posljedično, umanjuje njihovo vrijeme u operativnim aktivnostima i ostavlja im više prostora za kreativne poslove. Kompanije često od specijalizovanih agencija za monitoring dobijaju i potpunije izvještaje do kojih sam zaposleni ne može doći svojom analizom.

Postoje razne oblasti i parametri koji nam mogu biti značajni ako pratimo rad konkurencije. Međutim, najvažnije je skoncentrisati se na praćenje sljedećih oblasti rada konkurenata:

Vrijednosti koje konkurencija komunicira

Svaka kompanija bi trebalo da ima jasno definisane vrijednosti oko kojih organizuje marketinške i komunikacijske kampanje i strategije. Vrijednosti određuju i način na koji se kompanija obraća ciljnoj grupi i kako im pristupa u svojim kampanjama. One u najvećoj mjeri i definišu da li će kompanija sprovoditi društveno-odgovorne projekte i ka kom polju će one biti usmjerene. Kompanije koje posluju u istim oblastima obično imaju iste vrijednosti, ali ih ne moraju komunicirati na isti način.

Kampanje koje sprovodi

U sprovođenju svojih komunikacijskih kampanja, kompanije koriste različite alate i tehnike na onim mestima na kojima se njihova ciljna populacija pretežno nalazi i informiše. Godinama u nazad, jedna od nezaobilaznih taktika velikih kompanija jeste dobro razvijen odnos sa medijima i plasiranje PR saopštenja.

Analizom ključnih poruka i učestalosti pojavljivanja kompanija u medijima, moguće je naslutiti stratešku opredijeljenost kompanije na polju komunikacija – koji mediji su im značajni, koje teme ističu u komunikaciji i na šta se fokusiraju. Analiza medija se može sprovodititi uz pomoć specijalizovanih softvera, kao što je Digital Element, start up koji se bavi analizom sadržaja objavljenog na internetu i u online medijima.

Novi proizvodi

Novi proizvodi predstavljaju način na koji kompanije osvežavaju svoju ponudu, ali i kreću u pridobijanje novih korisnika diverzifikacijom proizvodnog asortimana. Kod plasiranja novih proizvoda važno je da pratimo i koliko se oni razlikuju od postojećih proizvoda, da li žele da privuku nove korisnike ili samo modifikuju već postojeće proizvode. Treba imati na umu da je i najmanja promena u asortimanu povod za marketinške aktivnosti kompanije, koje u slučaju konkurencije treba ispratiti na adekvatan način.

Aktivnosti na društvenim mrežama

Danas se sve veći broj komunikacijskih aktivnosti odvija u online prostoru. Zbog toga je važno da pratimo rad i komunikaciju naše konkurencije na društvenim mrežama. Ponekad zaposlenima može oduzeti dosta vremena da na svakodnevnom nivou prikupljaju podatke o objavama konkurentskih firmi, pogotovo ako se radi o industrijama sa jakom konkurencijom. Zbog toga se kompanije najčešće odlučuju za angažovanje specijalizovanih agencija od kojih dobijaju izveštaje ne samo o broju, već i o načinu objavljivanja i interakciji sa korisnicima.

Pominjanje kompanije i konkurencije od strane korisnika

Veoma je važno šta naši korisnici pišu o nama na društvenim mrežama i forumima. Ponekad slika koju kompanija ima o sebi i slika koju o njoj imaju korisnici može u mnogome da se razlikuje. Čuveni je citat Džefa Bezosa: ”Vaš brend je ono što ljudi govore o njemu dok vi niste u sobi”.

Zbog toga je važno pratiti sve komentare korisnika – i one koje nam upućuju na našim, korporacijkim profilima, ali i one diskusije koje se na internetu razvijaju o našoj kompaniji ili brendu. Start up kompanija Digital Element, osim što prikuplja i analizira šta se o određenom pojmu piše na društvenim mrežama, ima mogućnost da pretražuje i analizira forume, po čemu je pionir na našim prostorima.

Sa sve bržim razvojem tehnologije, razvijaju se i različiti kanali komunikacije na kojima su prisutni kako korisnici, tako i konkurenti. Sve je veći izazov praćenja aktivnosti konkurencije i nekad se čini da bi odeljenje koje se bavi komunikacijama moglo samo to da radi, čime se rasipaju dragoceni resursi koji bi mogli da budu usmjereni na druge aktivnosti kao što su osmišljavanje jedinstvene i kreativne strategije za nastup i iskorak u odnosu na konkurenciju. Automatizacijom procesa koje je moguće automatizovati putem softvera, kompanija ne samo da štedi vrijeme i novac, već i smanjuje mogućnost greške i zamora zaposlenih i njihov kreativni potencijal oslobađa za građenje inovativnih rješenja.