Goldman Sachs: Kako najpametnije investirati u 2022. godini

Investicije

Kroz istoriju akcije su se pokazale kao najefikasnije sredstvo u prevazilaženju troškova inflacije. Međutim, neophodno je primijeniti posebne strategije za investiranje u inflatornim uslovima.

Prema mišljenju jednog od najuspješnijih svjetskih investitora, Vorena Bafeta, u inflatornim uslovima najbitnije je pronaći kompaniju koja ima mogućnost povećanja cijena bez gubitka tržišnog udjela ili obima prodaje. Rast cijena može pogodovati kompanijama u finansijskom sektoru ili sektorima proizvodnje energije.

Veoma bitna stavka u investiranju za vrijeme rastućih cijena jeste diverzifikacija rizika, pa se investitorima savjetuje da rizik ublaže ulažući u različite oblike imovine: akcije, obveznice, nekretnine i sl.

Kada su u pitanju investicije u akcije kompanija, prilikom investiranja neophodno je obratiti pažnju na zaduženost kompanije. Više kamatne stope čine položaj zaduženijih kompanija ugroženim. Potrebno je pronaći kompanije sa niskim troškovima rada i stabilnim lancem snabdijevanja. U investiranju na američko tržište najbolje je pronaći  odgovarajuće small-cap kompanije.

Trebalo bi obratiti pažnju i na promjene u ponašanju potrošača. Sve veći broj potrošača dolazi iz zemalja u razvoju koje imaju veliki potencijal. Goldman smatra da su američke akcije većinom precijenjene i da je najbolje potražiti alternative na tržištima u razvoju koje, osim akcija rastućih kompanija, takođe nude i obveznice sa visokim prinosima. Veliki potencijal jesu kineske kompanije koje se sve brže probijaju na tržište. Kina je odlučila smanjiti brzinu privrednog rasta, da bi povaćala njegov kvalitet. Sve više se okreće ka zaštiti životne sredine i zero-carbon cilju. Trećina kompanija sa najvišim godišnjim prihodima jesu kompanije iz Kine. Osim toga, Kina nudi i državne obveznice sa visokim prinosima koje investitoru omogućavaju smanjenje rizika zbog niske korelacije sa američkim tržištem.

Jedna od alternativa jeste i evropsko tržište gdje je zalaganje za zaštitu životne sredine posebno istaknuto. Osam od 10 najznačajnijih clean energy kompanija posluju u Evropi.Takođe, evropske kompanije imaju viši prinos dividendi.

Dakle, prilikom investiranja, osim porijekla kompanije, kapitalizacije i sektora, potrebno je obratiti posebnu pažnju na tehnološke inovacije, sa posebnim akcentom na usluge zdravstva, promjene u ponašanju potrošača i održivost, naročito u sektoru nekretnina.