CEFTA nastavlja širiti Zelene koridore sa Evropskom unijom

Region

Tradicionalni događaj CEFTA Week ove godine će biti održan u Briselu, a centralna konferencija pod nazivom „CEFTA: Odskočna daska ka jedinstvenom tržištu EU“ planirana je za petak, 9. decembra. Na marginama konferencije carinske uprave Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore potpisat će Memorandume o razumijevanju, čime će biti prošireni CEFTA-TRT Zeleni koridori sa Evropskom unijom.

Širenje inicijative prema državama članicama EU počelo je u julu ove godine uspostavljanjem elektronske razmjene podataka između Sjeverne Makedonije i Grčke, a nastavljeno je u septembru uspostavljanjem Plavih traka između Albanije, Crne Gore i Italije. Inicijativa omogućava ubrzanje carinskih procedura i drugih formalnosti na prelazima i olakšava izvoz iz zemalja CEFTA-e, jer SEED+ sistem povezuje carinske uprave članica CEFTA-e i Evropske unije.

Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić podsjetio je na ključne prednosti SEED rješenja – fleksibilnost i prilagodljivost potrebama carinskih uprava koje ga koriste u cilju smanjenja formalnosti prilikom transporta robe.

“Pored skraćivanja čekanja na prelazima, efikasnog olakšavanja transporta i trgovine i smanjenja vremena čekanja, preduzeća sada dobijaju nove mogućnosti da sa EU tržištem bolje iskoriste integrisane lance nabavke. Sve su to velike i trajne koristi za ljude na Zapadnom Balkanu, kao i trgovinske tokove iz CEFTA regiona ka EU”, rekao je Đikić.

“Zeleni koridori, kao važan alat koji podržava nesmetanu i efikasnu trgovinsku i transportnu integraciju zemalja CEFTA-e sa susjednim zemljama EU, dokazano pružaju značajan potencijal za saradnju između carina. U tom smislu, Memorandumi o razumijevanju će nam pružiti neophodan instrument za dalje olakšavanje legitimne trgovine, osiguravajući njenu sigurnost i smanjenje ilegalne trgovine. Paralelno, to će dodatno produbiti našu carinsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, u potpunosti u skladu sa carinskim zakonodavstvom EU”, rekao je Mario Demirović, direktor Carinske uprave Republike Hrvatske.

“Zadovoljstvo mi je što potpisujem Memorandum o razumijevanju o elektronskoj razmjeni podataka između Uprave prihoda i carina Crne Gore i Carinske uprave Republike Hrvatske u okviru inicijative za proširenje Zelenih traka između Crne Gore i Hrvatske. Potpisivanje ovog memoranduma ima za cilj jačanje partnerske mreže, smanjenje carinskih prevara, ubrzanje carinskih procedura na samoj granici, kao i pojednostavljenje i olakšanje drumskog saobraćaja između naše dvije zemlje. Potpisivanjem ovog memoranduma, kao i ranije potpisanog memoranduma sa Agencijom za akcize, carine i monopole Italije 09.09.2022. Uprave prihoda i carina Crne Gore je dala puni doprinos saradnji carinskih službi čiji je osnovni zadatak i misija da osiguraju neophodnu ravnotežu između zaštite društva s jedne strane i olakšavanja trgovine s druge strane. Nadamo se da će nakon završetka faze 1 jednostranog slanja podataka iz Crne Gore u Italiju i Hrvatsku, razmjena podataka biti sprovedena u obrnutom smjeru, te se nadamo da će nam članice EU na čelu sa Generalnom upravom za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD) pomoći u definisanju odgovarajućeg pravnog okvira za podršku. Koristim ovu priliku da se zahvalim SEED+ programu i CEFTA Sekretarijatu što su nas od samog početka podržavali u ovom procesu“, rekao je Vladimir Bulajić, direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore.

“Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja očekuje da uskoro postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, odlučna je u namjeri da u okviru carinske službe preduzme sve mjere za olakšavanje putnog saobraćaja na Zelenim koridorima i ubrzanju carinskih postupaka. Ovo će s jedne strane ubrzati promet roba i biti značajna pomoć svim obvezncima koji posluju u skladu sa zakonskim propisima. S druge strane, uz adekvatnu analizu rizika, carinska služba Bosne i Hercegovine nastavlja sve aktivnosti vezane za borbu protiv carinskih prevara”,  izjavila je Zagorka Gojković, šefica Odjeljenja za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja u Sektoru carina Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

“Stalni sekretarijat Transportne zajednice pozdravlja potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i pohvaljuje vizionarske odluke koje su donijeli direktori carinskih organa Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovo predstavlja odskočnu dasku ka još boljem upravljanju granicama i dovodi do smanjenja vremena čekanja na transport tereta. Transportna zajednica nastavlja podržavati sve strane za potpuno proširenje Zelenih koridora dok sve komponente ne budu uspostavljene”, izjavio je direktor Matej Zakonjšek.

Uz ove važne sporazume, CEFTA Sekretarijat i Agencija za akcize, carine i monopole Italije potpisali su sporazum o partnerstvu, koji precizira odredbe o saradnji u implementaciji SEED+ aktivnosti sa CEFTA stranama.

Prema riječima Marcella Minenne, generalnog direktora Agencije za akcize, carine i monopole Italije“Zapadni Balkan je fundamentalna regija za Italiju i Evropsku uniju kao što su evropske institucije isticale u više navrata. Također smatramo da treba podsticati proces proširenja. To je glavni razlog zašto sam počastvovan što sam dao doprinos Agencije u ovom procesu. Nakon skoro dvadeset godina, mislimo da je vrijeme da pošaljemo jasnu poruku kako bismo postigli čvršću integraciju ekonomija Zapadnog Balkana i Evropske unije. Naši napori idu u tom pravcu”.

Osmog decembra, u okviru CEFTA Weeka 2022, će biti održan sastanak na visokom nivou programa SEED+ pod nazivom “Dostignuća, izazovi i put naprijed”, na kojem će se okupiti direktori carina, veterinarskih, fitosanitarnih i agencija za lijekove kako bi sagledali napredak SEED+ u poboljšanje razmjene carinskih podataka i generiranja, obrade i razmjene fitosanitarnih, veterinarskih i farmaceutskih certifikata i ulaznih dokumenata, uključujući e-certifikate, približavajući CEFTA-u trgovini bez papira.