Javni dug BiH lani povećan za 140 miliona KM

BiH

 Javna zaduženost BiH prošle godine iznosila je 12,09 milijardi KM, a u odnosu na 2015. godinu javni dug je povećan za 140,55 miliona KM ili 1,18 odsto, informacija je Savjeta ministara BiH

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu /BDP/ 2016. godini iznosi 39,78 odsto, navedeno je u Informaciji za sjednicu Predstavničkog doma parlamenta BiH zakazanu za 5. jul.

Spoljni dug povećan je za 127,96 miliona KM ili 1,52 odsto, a unutrašnji za 12,59 miliona KM ili 0,35 odsto.

Od ukupne javne zaduženosti u 2016. se na spoljni dug odnosi 8,5 milijardi KM ili 70,63 odsto, a na unutrašnji dug 3,6 milijardi KM ili 29,37 odsto javne zaduženosti.

U stanju spoljnog duga najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 33,44 odsto, Evropska investiciona banka sa 20,99 odsto, Međunarodni monetarni fond sa 12,25 odsto, Pariski klub sa 8,9 odsto i Evropska banka za obnovu i razvoj sa 7,44 odsto, što predstavlja 83,02 odsto ukupnog spoljnog duga.

Servis spoljnog duga u 2016. godini iznosi 735,40 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 611,69 miliona KM ili 83,18 odsto, a na kamatu 123,71 miliona KM ili 16,82 odsto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 54,28 odsto, Republika Srpska sa 45,04 odsto, Distrikt Brčko sa 0,24 odsto i institucije BiH sa 0,44 odsto.

U ukupnom iznosu servisa spoljnog duga Federacija BiH učestvuje sa 64,05 odsto, Republika Srpska sa 34,97 odsto, dok institucije BiH učestvuju sa 0,63 odsto, a Distrikt Brčko sa 0,35 odsto.